เสกพรสวรรค์ บุญเพ็ชร

ประวัติการศึกษา :
– บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยม การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการทำงาน :
• Janitor Foreman University of Petroleum & Mineral (UPM) Dahran SAUDIARABIA
• Foreman, Rear body assembly section
• Foreman, Production engineer
• Foreman, Human Resources Department
• Supervisor, Training section in HR Department
• Assistance manager, Training Department
• Assistance manager, Human Employee Relation Department
• Manager Human Resources development
• Manager technical skill & development
• Manager Human Resources development SAIC MOTOR-CP CO.,LTD
• ที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ และทรัพยากรมนุษย์ บ.มาลัยเพชร จำกัด
• Master Trainer, Thailand Automotive Institute

หลักสูตรที่บรรยาย
• เทคนิคการสอนงานตามแนวทาง (TWI-JI ) Job Instruction (TWI-JI)
• เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพในงานตามแนวทาง (TWI-JR ) Job Relations (TWI-JR )
• การปรับปรุงวิธีการทำงานตามแนวทาง (TWI-JM ) Job Method (TWI-JM )
• การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
• การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leader ship)
• Hou Ren So
• การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
• การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
• กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC)
• เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
• เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
• การปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
• ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
• เทคนิคการลดต้นทุนและความสูญเปล่า 7+1 ประการ (Cost Reduction and 7+1 Wastes)
• การบริหารจัดการด้วยสายตา (Visual Management)
• การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
• การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)
• การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
• เทคนิคการวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา (Why Why Analysis)
• การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
• การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
• การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
• กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking)
• มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
• การบริหารเวลาTime management
• R&D BASIC
• การทำงานเชิงรุก
• R&D VALUE ENGINEERING (VE)
• พฤติกรรมผู้นำ (Leadership behaviors)
• จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)
• จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)
• SPOT welding for quality

หน่วยงานที่ไปบรรยาย/อบรม
อุตสาหกรรมยานยนต์
สถาบันยานยนต์
บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด (KMT)
บริษัท ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (SKM)
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้เวิร์ค จำกัด (SLAB)
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง) (SLAB2)
บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด (SAM)
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (SAB)
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (สาขา 1) (SAB 2)
บริษัท ไทเซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด(TSS)
บริษัท ไทยเมโทร อุตสาหกรรม(1973) จำกัด
บริษัท สหออโตพาร์ท จำกัด (SAHA)
Summit otsuka manufacturing co.,ltd (SOM)
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด(HINO)
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด (YSP)
บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด (YSS)
บริษัท ฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด (HCC)
บริษัท สยามฟูรูคาว่า จำกัด
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ ประเทศไทย จำกัด ( IAT)
บริษัท สยามไอซิน จำกัด
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลแอนด์ ซัมมิทอินทีเรีย จำกัด สาขา บริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
บริษัท เอ เอช ซี แอล (ประเทศไทย) จำกัด (AHCL)
บริษัท ซีเอช อินดัสเตรียล จำกัด ( CH )
บริษัท ซีเอช โอโตพาร์ต จำกัด ( CH )
บริษัท ซีเอช โอโตอินดัสเตรียล จำกัด ( CH )
บริษัท สยามฮิตาชิ ออโตโมทีฟ โปรดักซ์ จำกัด
บริษัท ไทยโคะอิโท จำกัด (KOITO)
บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด (OGIHARA)
บริษัท อุตสาหกรรมท่อเหล็ก จำกัด
บริษัท โออีไอ พาร์ท จำกัด (OEI)
บริษัท ซัมมิทแหลมฉบังโอโตซีท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (SLAS)
SAIC MOTOR-CP CO.,LTD. (MG)
Imasen Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (IMASEN)
บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด (NICHIDAI)
บริษัท เอเชี่ยน พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (APM)
บริษัท ซีเอส เมนทอล จำกัด( CS )
บริษัท โยโกฮามาไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ทส จำกัด (CASH)
บริษัท ไทยคิคูว่า อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท โคราช มัติซึชิตะ จำกัด
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด (SST)
บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด (TSPKK)
บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิเซอิ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซูกิโนะ เพลส (ประเทศไทย) จำกัด (SPT)
บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัท มารูอิ ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท มิก เดนจิ โคเงียว จำกัด (MIG)
Phelps Dodge International (Thailand) Limited(เฟ้ลปส์ ดอดจ์)บางพลี
Phelps Dodge International (Thailand) Limited(เฟ้ลปส์ ดอดจ์)ระยอง
บริษัท ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด (SEC)
บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท ตงเฉิน อิเล็คทริด แอนด์ไวร์ จำกัด
บริษัท สยาม ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด
บริษัทฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท คากะอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยโคดามะ จำกัด
บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์สมุทรปราการ
โรงเรียน เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย ( อาจารย์พิเศษภาคค่ำ)
วิทยาลัยกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ(ศูนย์บางพลี,ศูนย์แพรกษา)
โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ชลบุรี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

อื่นๆ
บริษัท ยูเนียน โชจิ รูชิ จำกัด (UZ)
บริษัท ที ยูดับบิว เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมาลัยเพชร จำกัด
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
บริษัท เมทัล บิวล์ดิง(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทแรนฮิลล์ วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
บริษัท โกชู คาเซอิ จำกัด
บริษัท โพรเทคทีฟ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร (มหาชน) จำกัด (SAICO)
Thai Pineapple Canning Industry Corporation Limited (TPC)
บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด ( TPBI)
บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ( TAK )
บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด (NETTO)
บริษัท โซเล็กซ์ เมทัลอินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท มิตซูบิซิเอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
บริษัท คิมแพ็ค จำกัด
บริษัท ซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วิลลีส เซอร์วิซ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด (NH Foods)
บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (PSP)
บริษัท อาร์ วี เจ จำกัด (RVJ)
บริษัท เอ แอล เอ็ม ที (ประเทศไทย) จำกัด ( A L M T )
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง ทรัค ดีเทลส์ จำกัด
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด
บริษัท เอสเอ็มอีที จำกัด (SME)
บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด
บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด

Total Page Visits: 999 - Today Page Visits: 1