อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  

ที่ปรึกษา TQM