อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1, ELV And REACH)

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)

ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)

อบรม AEC


การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015

หลักการและเหตุผล
    ค.ศ.2015 พ.ศ.2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้ากำแพงขวางกั้นทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะถูกทลายลง พร้อมกับการก่อกำเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือในชื่อย่อ “เออีซี” (AEC) เมื่อช่วงเวลานั้นมาถึง จะเกิดความเปลี่ยนแปลงตามมามหาศาล ทั้งในแง่ที่เป็นคุณหรืออาจก่อผลกระทบสำหรับคนไทย ขึ้นอยู่กับเรามีจุดด้อยหรือจุดแข็ง ถ้าเรารู้ก่อนเตรียมตัวก่อน ได้เปรียบก่อนทั้งด้านธุรกิจและการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์
   1. ผู้เข้าอบรมได้รู้และทราบความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงและมีผลกระทบจากการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   2. ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
   3. ผู้เข้าอบรม วิเคราะห์โอกาศอุปสรรคที่มีผลต่อองค์กรที่จะเกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00       -  ภาพรวม AEC
                          - ประเด็นสำคัญรายประเทศของสมาชิกอาเซียน
                          - การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดใน AEC ปี 2558
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - โอกาสทางธุรกิจไทยในการก้าวสู่ AEC
                          - ต้องเตรียมตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงจากการก้าวสู่ AEC
                          - Workshop การวิเคราะห์ SWOT องค์กรของท่านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม AEC