อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  


หน้า: 1 | 2 |