อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

หลักสูตรฝึกอบรม Standardization


งานที่เป็นมาตรฐาน
(Standardization Work)

หลักการและเหตุผล
   มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการผลิต พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องถ้าองค์กรสามารถกำหนด จัดทำมาตรฐาน สอนงานมาตรฐานให้กับพนักงาน ซึ่งสามารถทำให้ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงสามารถวางแผนการผลิตจากงานที่เป็นมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจคำนิยามของงานที่เป็นมาตรฐาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจการศึกษาเวลางาน วิธีการจับเวลา
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจหลักการสร้างงานมาตรฐาน, การวิเคราะห์กำลังการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                 กิจกรรม
   8.30-12.00        - การกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่เป็นมาตรฐาน
                           - งานที่เป็นมาตรฐาน
                           - การศึกษาเวลางาน (Time Study)
                           - อัตราการทำงานของพนักงาน (Performance)
                           - วิธีการจับเวลา
   12.00-13.00      - พัก
   13.00-16.30      - Standard vs. Standardization vs. Standard work
                           - ขั้นตอนการสร้างงานมาตรฐาน 
                                   * แผนผังเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
                                   * ตารางวิธีการทำงาน
                                   * แผนผังการปฏิบัติงาน
                           - Capacity Analysis
                           - สาเหตุของความผิดปกติจากมาตรฐาน
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Standardization